• กรุณาอัปโหลดภาพจากโทรศัพท์มือถือ

  กรุณาตรวจสอบผลลัพธ์การพิมพ์

  กรอกข้อความ
  กรุณายินยอมในข้อตกลงการใช้งานของ OPPACARD.
  Finish Edit

  กรุณาพิมพ์การ์ดด้วยเทมเพลตด้านล่าง

  ข้อตกลงการใช้งาน
  ① Uploading of images and data that infringe copyright is prohibited as the copyright of the copyrighted work is the property of the rights holder.
  ② The user shall be liable for all problems incurring from copyright infringement in case an image or data that infringes the copyright is uploaded.
  ③ The user shall not use the images or data obtained during the use of this service for commercial purposes, such as copying, transmitting, publishing, distributing, broadcasting, etc., without the prior consent of the copyright owner, or provide them to third parties.
  ④ Even if the copyright is not displayed, the copyright of the copyrighted work (images, data, fonts, etc), belongs to the original owner and should not be used or distributed without prior consent.
  ⑤ QR-generated photo is valid for 14 days.
  ตรวจสอบ
  You must agree to the Terms
  and conditions to proceed.
  ตรวจสอบ
  close Enter